Creatieve therapie

Bij creatieve therapie gaan we naast het praten ook meer handelsgericht werken met creatieve beeldende middelen. Het is een methode om gevoelens en angsten die heel abstract zijn, zeker voor kinderen, veel tastbaarder te maken door ze letterlijk een vorm te geven. We gaan emoties ‘verbeelden’ en dan zoeken naar een manier om die emoties niet weg te drukken, maar ook niet de overhand te laten nemen … Zo zoeken we om deze gevoelens op een gezonde manier in te passen in het leven.