Lezingen en workshops

Lisa heeft heel wat jaren onderzoek uitgevoerd omtrent zelfverwondend gedrag en ook in haar praktijk bouwde ze hierrond heel wat praktische knowhow op.  

Wil je graag voor jouw organisatie een workshop, casusoverleg, supervisie,… neem dan contact op met Lisa via dit formulier. Samen kijken we om jouw vraag verder uit te werken tot een voorstel op maat.