Relatietherapie

Een relatie tussen twee personen is een van de meest intieme verbindingen die we aangaan tijdens ons leven. We stellen onszelf kwetsbaar op en delen letterlijk lief en leed, bouwen samen een verhaal uit. Wanneer binnen dat verhaal de ene partner de ander teleurstelt, komt dat dubbel zo hard aan. Scheiding, ontrouw, communicatieproblemen, maar ook ziekte, verlies, onbegrip zijn allemaal thema’s die binnen relatietherapie een plaats hebben.

Binnen relatietherapie gaan we aan de hand van jullie verhaal als koppel, maar ook jullie eigen verhaal als persoon terug op zoek naar de verbinding. We gaan terug naar waarom jullie voor elkaar kozen, wat de sterktes van elke partner in de relatie zijn. Maar we maken ook ruimte voor dat wat misging, daar waar wondes geslagen zijn, waar partners elkaar kwetsten. Relatietherapie is meer dan de problemen bespreken met een derde, het is samen zoeken naar een andere manier om om te gaan met dat wat jullie als partners meemaakten.

Als eerste afspraak starten we steeds met een intakegesprek waarin we samen bekijken wat jullie nodig hebben en wat wij jou als therapeut kunnen bieden. We bespreken jullie situatie, maken tijd en ruimte voor voetnoten, accolades, en zijsprongen, en bepalen samen of er een match is. Als die er is gaan we van start en starten we samen aan het traject van jullie verhaal.